Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ.

Την Τετάρτη 27/7/2011 θα κατατεθεί στη Λαϊκή Συνέλευση Κέρκυρας η πρόταση δημιουργίας του δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανταλλαγών, από την συντονιστική ομάδα που ανέλαβε την έρευνα. Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν πάνω από 10 άτομα, σε συναντήσεις συνολικής διάρκειας 15 ωρών, τα οποία κατέληξαν με σχεδόν πλήρη ομοφωνία στην μορφή δικτύου που προτείνεται. Επιγραμματικά: θα πρόκειται για ένα αχρήματο αλλά μετρήσιμο δίκτυο, τα μέλη του οποίου θα ανταλλάσουν αγαθά και υπηρεσίες σε συμφωνημένες αξίες ανάμεσα στους συναλλασόμενους. Η κάθε συναλλαγή θα ενημερώνει το κεντρικό πρόγραμμα, στο οποίο θα τηρούνται όλοι οι λογαριασμοί. Θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μέλη που μόνο προσφέρουν ή μόνο λαμβάνουν από το δίκτυο. Το δίκτυο εκτός από την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, θα αναλάβει και την καλλιέργεια γαιών οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, και οι οποίοι ήδη τις έχουν προσφέρει προς συλλογική καλλιέργεια. Η διοίκηση του δικτύου θα ασκείται συλλογικά με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες μέσα από γενική συνέλευση, η οποία θα ορίζει συντονιστική ομάδα που θα διεκπεραιώνει τις καθημερινές εργασίες. Τα μέλη του συντονιστικού δε θα έχουν ορισμένη θητεία, αλλά θα είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητά από την συνέλευση του δικτύου.       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου